Εκτύπωση

Doing Business in Russia 1

 

Η Enterprise Greece, στο πλαίσιο του καθολικού ψηφιακού μετασχηματισμού των υπηρεσιών και εργαλείων της, συνεχίζει την υποστήριξη των Ελλήνων εξαγωγέων να προσεγγίσουν διεθνείς αγορές και να προωθήσουν ελληνικά προϊόντα υψηλής ποιότητας, με τo webinar «Doing Business in Russia – COVID 19 Challenges and Opportunities» σε συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών.

εγγραφή

 

 Doing Business in Russia 2