Search

Search Icon

search

header

Slide1

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε τώρα για να λαμβάνετε άμεση ενημέρωση!

Ζητήστε τη δική σας προσωποποιημένη ενημέρωση σε ημερήσια, εβδομαδιαία ή μηνιαία βάση.

Νέα Στρατηγική Εξωτερικής Οικονομικής Πολιτικής της Ελβετίας.
Κατηγορίες κειμένου:
Χώρα αναφοράς: ΕΛΒΕΤΙΑ
Ημερομηνία: 25/11/2021
Έκδοση: Γραφείο Ο.Ε.Υ. Βέρνης (Αρμοδιότητα και για Λιχτενστάιν)
Πηγή: Der Bundesrat
Κείμενο:

            Α.         Το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο ενέκρινε χθες τη νέα Στρατηγική Εξωτερικής Οικονομικής Πολιτικής της Ελβετίας. Σκοπός αυτής της αναθεώρησης είναι η προσπάθεια αντιμετώπισης των οικονομικών, περιβαλλοντικών, κοινωνικών και γεωπολιτικών εξελίξεων που από την αρχή της χιλιετίας έχουν αλλάξει ριζικά τον κόσμο. Η στρατηγική καλείται να χρησιμεύσει ως μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη «πυξίδα» για την εξωτερική οικονομική πολιτική της Ελβετικής Συνομοσπονδίας τα επόμενα χρόνια.

            Το κεντρικό σκεπτικό της αναθεωρημένης στρατηγικής συνοψίζεται ως ακολούθως: Το κατά κεφαλήν εισόδημα της Ελβετίας είναι ένα από τα υψηλότερα στον κόσμο. Με λίγους φυσικούς πόρους και περιορισμένη εσωτερική αγορά, η Ελβετία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το διεθνές εμπόριο και, ως εκ τούτου, έχει επωφεληθεί σε μεγάλο βαθμό από την παγκοσμιοποίηση τις τελευταίες δεκαετίες. Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση σκοπεύει να χρησιμοποιήσει την εξωτερική οικονομική πολιτική της για να διατηρήσει και να αυξήσει την ευημερία της χώρας, αποσκοπώντας μεσοπρόθεσμα έως μακροπρόθεσμα στην επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης. Με τον τρόπο αυτό, η Ελβετία θα επικεντρωθεί στο διεθνές ρυθμιστικό σύστημα που βασίζεται σε κανόνες, στην πρόσβαση σε ξένες αγορές και στις βιώσιμες οικονομικές σχέσεις. Αυτό καθιστά την Ελβετία ελκυστική τοποθεσία για επιχειρήσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας, οι οποίες φέρνουν περαιτέρω απασχόληση και ευημερία.

Η αναθεωρημένη στρατηγική έχει σκοπό να παρέχει τον αναγκαίο προσανατολισμό για την τοποθέτηση της εξωτερικής οικονομικής πολιτικής της Ελβετίας σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Οι τρέχουσες προκλήσεις περιλαμβάνουν, ιδίως, την παγκόσμια τάξη που δέχεται πιέσεις, τις τάσεις προστατευτισμού και τις διάφορες μορφές κριτικής της παγκοσμιοποίησης. Η στρατηγική προσπαθεί, επίσης, να αναδείξει πώς η Ελβετία αντιμετωπίζει τις απαιτήσεις της βιώσιμης ανάπτυξης και της αυξανόμενης ψηφιοποίησης.

            Β.         Χάρη σε μια πολιτική διεθνούς ανοίγματος, η Ελβετία μπόρεσε να ενσωματωθεί στην παγκόσμια οικονομία τις τελευταίες δεκαετίες και να επωφεληθεί από τις διεθνείς αλυσίδες αξίας. Η αναθεωρημένη στρατηγική βασίζεται σε αυτή την επιτυχία και προσδιορίζει εννέα κεντρικούς άξονες-τομείς δράσης που θα πρέπει να διέπουν τη χάραξη και τον σχεδιασμό της εξωτερικής οικονομικής πολιτικής της Ελβετίας:

  • Η Ελβετία καθορίζει τα συμφέροντα της εξωτερικής οικονομικής πολιτικής της με τρόπο σαφή και διαφανή για όλους τους ενδιαφερόμενους.
  • Ως μεσαίου μεγέθους ανοικτή οικονομία, η Ελβετία δίνει προτεραιότητα στην πολυμερή προσέγγιση για τη διεκδίκηση των συμφερόντων της.
  • Η Ελβετία προσπαθεί να διατηρήσει τόσο το εισαγωγικό, όσο και το εξαγωγικό της εμπόριο, κατά το δυνατόν πιο ανοικτό και ρυθμιζόμενο.
  • Επικεντρώνεται στους σημαντικότερους οικονομικούς εταίρους της. Ταυτόχρονα, παραμένει ανεξάρτητη ως προς την τοποθέτησή της στο μεταβαλλόμενο γεωπολιτικό περιβάλλον.
  • Η Ελβετία ενισχύει την ανθεκτικότητά της σε καταστάσεις κρίσης επιδιώκοντας πρόσβαση σε γεωγραφικά διαφοροποιημένες και ανθεκτικές αγορές.
  • Η Ελβετία συμβάλλει στη βιώσιμη ανάπτυξη τόσο στο εσωτερικό της, όσο και στις χώρες εταίρους.
  • Για την προώθηση της ψηφιακής οικονομίας της, η Ελβετία υποστηρίζει την ελεύθερη ροή δεδομένων, διασφαλίζοντας παράλληλα την προστασία των δεδομένων.
  • Η Ελβετία εφαρμόζει μια διαφανή εξωτερική οικονομική πολιτική. Παρέχει συστηματικά πληροφορίες σχετικά με τους νέους κανονισμούς και υποβάλλει εκθέσεις για την τακτική ανταλλαγή πληροφοριών με τα ενδιαφερόμενα μέρη.
  • Η Ελβετία αξιολογεί προσεκτικά τις επιπτώσεις των νέων κανονισμών και διασφαλίζει τη συνοχή μεταξύ της εξωτερικής οικονομικής πολιτικής και της πολιτικής της εσωτερικής αγοράς.

            Γ.         Η αναθεωρημένη στρατηγική παρέχει μια συνολική κατεύθυνση για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων εξωτερικής οικονομικής πολιτικής της Ελβετίας, λαμβάνοντας υπ’όψιν τις διεθνείς υποχρεώσεις της Ελβετίας και τις λοιπές στρατηγικές του Ομοσπονδιακού Συμβουλίου. Δεν αποτελεί θεμελιώδη αναπροσανατολισμό της εξωτερικής οικονομικής πολιτικής, αλλά διά της συμπερίληψης των τρεχουσών τάσεων στο πλαίσιο της εξωτερικής οικονομικής πολιτικής, επιδιώκεται να καταστεί δυνατή η στοχοθεσία με διαφάνεια και οι ανησυχίες των ενδιαφερομένων μερών να ενσωματώνονται σε πρώιμο στάδιο του σχεδιασμού.

Η παρούσα αναθεώρηση αντικαθιστά την εξωτερική οικονομική στρατηγική του 2004, η οποία συμπληρώθηκε με θεματικές προσθήκες το 2009 και το 2014. Το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο θα προβεί ακολούθως, όπως προβλέπεται, στην ενημέρωση των αρμοδίων κοινοβουλευτικών επιτροπών της Ομοσπονδιακής Συνέλευσης.

exports Gefyres Ypourgeio logo 02highrez ktp 1 dark blue el exports gov